адв. Андон Бюкюджян

Адвокат/Управляващ съдружник

andon@legalservices.bg

Области на практика:

Специализира главно в корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, събиране на вземания, банково право, вещно право, несъстоятелност, данъчно право.

Кратка професионална биография:

Завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Бил е юрисконсулт на търговски дружества от групата „Еконт/Еконт експрес“ (www.econt.com), адвокат на същата група от фирми в гр. Русе. Работил е като юрисконсулт и главен юрисконсулт на Райфайзенбанк (www.rbb.bg). Впоследствие отново вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия. (www.varnalaw.org).

От 2012 г. е учредител и управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бюкюджян и Кабаиванов“.

Има опит като предприемач и мениджър, участва в малка консултантска и инвестиционна компания в областта на професионалните услуги и недвижимите имоти; участва като член на борда на директорите и прокурист на търговско дружество в областта на недвижимите имоти; контролен орган и представител на държавата в компания в ютилити сектора; извършва юридически одит в предприятия в публичния сектор;

Във връзка с юридическата си практика има познания за същността на редица бизнес сектори: енергетика, банки, комунални услуги, строителство, хотелиерски услуги.

Силвия Минчева

адвокат

silvia@legalservices.bg

Тел.: +359 897207542    

Области на практика: Специализира главно в търговско право, вещно право, облигационно право, граждански процес.

Кратка професионална биография:

Завършила е Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.  Магистър по право, специализация по морско право.

Била е юрисконсулт в публичната администрация и в частния сектор.  От 2014 г. е адвокат в екипа на дружеството.

Във връзка с юридическата си практика има познания за комунални услуги и енергетика, събиране на просрочени вземания, недвижими имоти.

{:}

Иван Кабаиванов

Съдружник

ivan@legalservices.bg

Области на практика:

Специализира главно в наказателно, административно-наказателно право, обществени поръчки, административно право, конкурентно и търговско право.

Кратка професионална биография:

Завършил е  право в УНСС, гр. София.  

Бил е юрисконсулт на „Булгарплод“ ЕАД и „Кремиковци“ ЕАД, впоследствие адвокат от 1999 г. в Софийска адвокатска колегия (http://www.sak-sas.bg/). От 2012 г. е учредител и съдружник в „Бюкюджян и Кабаиванов“.

Има опит като процесуален адвокат по наказателни, административни и търговски дела.

Във връзка с юридическата си практика има познания за същността на редица бизнес сектори: производство и търговия с бързо оборотни стоки, енергетика и ВЕИ, строителство, охранителни услуги;