Наказателно и административно-наказателно право

Представителство и защита пред органите на МВР, прокуратурата и съда в случаите:
– на задържане от полицейски органи и/или от органите на досъдебното производство – защита в определяне на мерките за неотклонение;
– при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
– на пострадали от престъпления граждани или юридически лица – поддържане на повдигнати обвинения, искове за обезщетения;
– образуване, водене и защита по наказателни дела от частен характер – клевети, обиди, телесни повреди, домашно насилие и др.
Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред, процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред.