Гражданско процесуално право

Civil-Law

  • Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
  • Медиация – извънсъдебно разрешаване на спорове
  • Процесуално представителство пред държавни съдилища
  • Арбитражни споразумения и процедури