Данъчно право

tax.law

  • Данъчно планиране при създаването на фирма или започването на дейност; 
  • Данъчно планиране при извършване на сливания и придобивания на фирми; 
  • Представителство пред приходната администрация; 
  • Водене на процеси в защита срещу незаконосъобразни ревизионни актове на приходната администрация