Сфери на дейност

Aкценти в работата с корпоративни клиенти се явяват консултации и правна помощ по казуси в следните области:

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО и ЗАЩИТА по търговски, граждански, административни и изпълнителни дела