Monthly Archive: May 2020

ИЗВЪНРЕДНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПОЛОЖЕНИЕ

След Втората световна война до наши дни и при действието на сегашната ни Конституция не си спомням да е било въвеждано „извънредно положение“. Дали пандемията COVID-19 може да бъде наречена сама по себе си...